Krychle IV

Obvod jedné stěny krychle je 120 metrů. Vypočítejte plochu a tělesovou úhlopříčku této krychle.

Správná odpověď:

S =  5400 m2
u =  51,9615 m

Postup správného řešení:

o=120 m a=o/4=120/4=30 m S1=a2=302=900 m2 S=6 S1=6 900=5400 m2
u=3 a=3 30=30 3=51.9615 m



Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.



avatar







Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady:

 • Krychle - stěna
  cubes Vypočtěte tělesových úhlopříčku kostky, pokud víte, že povrch jedné její stěny se rovná 36 centimetrů čtverečních. Prosím, vypočítejte její objem.
 • Úhlopříčka 15
  cube_diagonals Vypočítejte objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má velikost 75 dm. Načrtněte si obrázek a tělesovou úhlopříčku barevně zvýrazněte.
 • Vypočítejte 3
  cube_shield Vypočítejte povrch a objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má délku 15 cm .
 • Krychle a koule
  gule Kostce s povrchem 150 cm2 je popsána koule. Jaký je její povrch?
 • Řez krychle
  rezy Krychle A B C D A'B'C'D' má obsah řezu ACC'A' roven 64 odmocnina ze 2 cm2(čtverečných). Vypočítejte povrch krychle.
 • OP krychle
  krychle Určete objem a povrch krychle, pokud obsah jedné její stěny je 40cm2.
 • Urči objem 2
  krychle Urči objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u = 216 cm
 • Krychle 7
  krychlicka Určete objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u=216cm.
 • S, V krychle
  cube_diagonals Vypočítejte povrch a objem kostky, jejíž stěnová úhlopříčka má délku 5 cm.
 • Hranol 4b-pravidelný
  hranol4sreg Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu jehož výška je 28,6cm a tělesová úhlopříčka svírá s rovinou podstavy úhel 50 stupnů.
 • Vypočtěte 2
  krychle Vypočtěte objem a povrch krychle, jestliže tělesová úhlopříčka měří 10 dm.
 • Úhlopříčky
  rhombus3 Je dán čtverec s délkou 12 cm úhlopříček. a) Vypočítejte plochu (obsah) čtverce b) Kosočtverec se stejnou plochou jako čtverec má jednu úhlopříčku o délce 16 cm. Vypočítejte délku druhé úhlopříčky.
 • Uhlopríčky kostky
  cube_diagonals Kostka má obsah stěny 81 cm čtverečních. Vypočítejte délku její hrany, stěnové a tělesových úhlopříčky.
 • Krychle 3
  cubes3 Urči povrch krychle, má - li její tělesová úhlopříčka velikost 6 cm.
 • Jehlan
  ihlan Urči povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, když je dán jeho objem V = 120 a úhel boční stěny s rovinou podstavy je α = 42° 30'.
 • RR lichoběžník
  lichobeznik-stredni_pricka Vypočítejte obsah a obvod stavebního pozemku ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku se základnami 120m , 95m a výškou 50m.
 • Kostka - krychle
  cube_diagonals Vypočítejte délku strany a úhlopříčky kostky o objemu 27 cm3.