Kulová plocha

Získejte rovnici kulové plochy se středem na čáře 3x + 2z = 0 = 4x-5y a prochází body (0, -2, -4) a (2, -1,1).

Správná odpověď:

r =  3,9398
x0 =  1,4894
y0 =  1,1915
z0 =  -2,234

Postup správného řešení:

3x+2z=0 4x5y=0 r2=(x0)2+(y+2)2+(z+4)2 r2=(x2)2+(y+1)2+(z1)2  (xx0)2+(yy0)2+(zz0)2=r2  r>0  r=34289/47=3,9398
x0=70/47=1,4894
y0=56/47=1,1915
z0=105/47=2,234Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: