Zemekoule

Kolik procent zemského povrchu leží v pásmu tropickém, mírném, arktickém? Hranici mezi pásmy tvoří rovnoběžky 23°27' a 66°33'.

Správná odpověď:

p1 =  8,2592 %
p2 =  51,9459 %
p3 =  39,7949 %

Postup správného řešení:

A=23+27/60=20469=23,45  B=66+33/60=201331=66,55  r=6371 km  h1=rr cos(A° rad)=rr cos(A° 180π )=63716371 cos(23,45° 1803,1415926 )=526,19555 km h2=rr cos(B° rad)=rr cos(B° 180π )=63716371 cos(66,55° 1803,1415926 )=3835,66927 km  S=4π r2/2=4 3,1416 63712/2255032235,9549 km2  S1=2π r h1=2 3,1416 6371 526,195521063699,1055 km2 S2=2π r h2=2 3,1416 6371 3835,6693153542506,7173 km2  p1=100 SS1=100 255032235,954921063699,1055=8,2592%
S3=S2S1=153542506,717321063699,1055132478807,6118 km2 p2=100 SS3=100 255032235,9549132478807,6118=51,9459%
p3=100(p1+p2)=100(8,2592+51,9459)=39,7949%Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: