Zemeguľa

Koľko percent zemského povrchu leží v pásme tropickom, miernom, arktickom? Hranicu medzi pásmami tvoria rovnobežky 23°27´ a 66°33´.

Správna odpoveď:

p1 =  8,2592 %
p2 =  51,9459 %
p3 =  39,7949 %

Postup správneho riešenia:

A=23+27/60=20469=23,45  B=66+33/60=201331=66,55  r=6371 km  h1=rr cos(A° rad)=rr cos(A° 180π )=63716371 cos(23,45° 1803,1415926 )=526,19555 km h2=rr cos(B° rad)=rr cos(B° 180π )=63716371 cos(66,55° 1803,1415926 )=3835,66927 km  S=4π r2/2=4π 63712/2=4 3,1416 63712/2255032235,9549 km2  S1=2π r h1=2π 6371 h1=2 3,1416 6371 526,195521063699,1055 km2 S2=2π r h2=2π 6371 h2=2 3,1416 6371 3835,6693153542506,7173 km2  p1=100 SS1=100 22561070919119400210283=8,2592%
S3=S2S1=7107479754719400210283=133204211533931332801471981=133204211533932801471981=13317619681412132478807,6118 km2 p2=100 SS3=100 2256107091915662394038=51,9459%
p3=100(p1+p2)=100(8,2592+51,9459)=39,7949%Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Dr Math
p1 = 8.259 %  arktic
p2 = 51.946 % mierne
p3 = 39.795 %  tropicke

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: