Astronaut

Aké percento zemského povrchu vidí astronaut z výšky h = 350 km. Zoberme Zem ako guľu s polomerom R = 6370 km

Správna odpoveď:

p =  2,6042 %

Postup správneho riešenia:

h=350 km R=6370 km  α=arcsin(R+hR)=arcsin(6370+3506370)1,2466 rad  (R+h)2=a2+R2  a=(R+h)2R2=(6370+350)263702=70 935 km2140,4439 km v=a cos(α)h=2140,4439 cos(1,2466)350=4815925331,7708 km S1=2π R v=2 3,1416 6370 331,770813278759,4735 km2 S2=4π R2=4 3,1416 63702509904363,7818 km2 p=100 S2S1=100 509904363,781813278759,4735=48125%=2,6042%Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: