Vypočítajte 33

Vypočítajte vnútorné uhly šesťuholníka, ak veľkosti uhlov tvoria aritmetickú postupnosť a najmenší uhol má veľkosť 70°.

Správna odpoveď:

A =  70 °
B =  90 °
C =  110 °
D =  130 °
E =  150 °
F =  170 °

Postup správneho riešenia:

A=70=70
s=180 (62)=720  A+B+C+D+E+F=s A+(A+d)+(A+2d)+(A+3d)+(A+4d)+(A+5d)=s 6A+15d=s=720  d=15s6 A=157206 70=20  B=A+d=70+20=90
C=B+d=90+20=110
D=C+d=110+20=130
E=D+d=130+20=150
F=E+d=150+20=170=170   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  s2=A+B+C+D+E+F=70+90+110+130+150+170=720 Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: