Sklon úsečky

Úsečka má své koncové body na souřadnicových osách a formuje s nimi trojúhelník s plochou 36 čtverečních jednotek. Úsečka prochází bodem (5,2). Jaký je sklon úsečky?

Správná odpověď:

k1 =  -0,0149
k2 =  -10,7051

Postup správného řešení:

S=36 S=2ab ab=2 36=72 k=5a2b=ab  (2b)a=b (5a) (272/a)a=72/a (5a)  (2a72)a=72(5a)  (2a72)a=72 (5a) 2a2144a+360=0  p=2;q=144;r=360 D=q24pr=144242360=17856 D>0  a1,2=2pq±D=4144±17856=4144±2431 a1,2=36±33,40658617698 a1=69,40658617698 a2=2,5934138230199   Soucinovy tvar rovnice:  2(a69,40658617698)(a2,5934138230199)=0  b1=72/a1=72/69,40661,0374 b2=72/a2=72/2,593427,7626 k1=a1b1=69,40661,0374=0,0149

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

k2=a2b2=2,593427,7626=10,7051Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: