Tři body

Jsou dány tři body v rovině A (-3; -5) B (9; -10) a C (2; k). Délka AB = AC

Jaká je hodnota k?

Správná odpověď:

k1 =  7
k2 =  -17

Postup správného řešení:

d=AB d=(39)2+(5(10))2=13 d2=(32)2+(5k)2  132=(32)2+(5k)2  k210k+119=0 k2+10k119=0  a=1;b=10;c=119 D=b24ac=10241(119)=576 D>0  k1,2=2ab±D=210±576 k1,2=210±24 k1,2=5±12 k1=7 k2=17   Soucinovy tvar rovnice:  (k7)(k+17)=0  k1=7

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

k2=(17)=17Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Chcete proměnit jednotku délky?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: