Absolutní hodnota + vektor - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 17

 • Vektory v prostoru
  Dáno jsou vektory u = (1; 3; -4), v = (0; 1; 1). Určete velikost těchto vektorů, Vypočtěte úhel vektorů, vzdálenost mezi vektory.
 • Abs a vektory
  Jsou dány vektory a=(4,2), b=(-2,1). Vypočítejte: a) |a+b|, b) |a|+|b|, c) |a-b|, d) |a|-|b|.
 • Vzdálenost
  Vypočítejte vzdálenost bodu A [0, 2] od přímky procházející body B [9, 5] a C [1, -1].
 • Úhel tělesových úhlopříček
  Pomocí vektorového skalárního součinu (tečky) produktu vypočítejte úhel tělesových úhlopříček kostky.
 • Čtverec 28
  Čtverec ABCD má střed S[−3, −2] a vrchol A[1, −3]. Určete souřadnice ostatních vrcholů čtverce.
 • Kružnice a tečna
  Najděte rovnici kružnice se středem v (1,20), která se dotýká přímky 8x + 5y-19 = 0
 • Vypočítejte 5
  Vypočítejte velikost úhlu, které svírají přímky p a q, které spojují na ciferníku hodin 1, 6(přímka p) a 5, 8(přímka q)
 • Obdélník
  Najděte obvod a obsah obdélníku s vrcholy (-1, 4), (0,4), (0, -1) a (-4, 4)
 • Vektory
  Urči velikost vektorů u= (2,4) a v= (-3,3)
 • Lietadlo navigace
  Letadlo opustilo letiště a letí na západ 120 mil a pak 150 mil ve směru jiho-západ 44,1°. Jak daleko je letadlo od letiště? Zaokrouhlete na nejbližší míli.
 • Vektor
  Vektor u=(3,9,u3) a velikost vektoru u=12. Kolik je u3?
 • Vektory
  Vektor a má souřadnice (8; 10) a vektor b má souřadnice (0; 17). Pokud vektor c = b - a, jaká je velikost vektoru c?
 • Jednotkový vektor
  Zjistěte jednotkový vektor (jeho souřadnice) k vektoru AB pokud A[-4; 18], B[-12; -13].
 • Trojúhelník
  Je dán trojúhelník KLM souřadnicemi vrcholů v rovině: K[-15, -9] L[-6, 13] M[-10, 16]. Vypočítejte jeho obsah a vnitřní úhly.
 • Vektor
  Vypočtěte velikost vektoru v⃗ = (-1,5, 4,5, 3, 4,5, -6,75, -4,75)
 • Čtverec
  Body A[1,1] a B[-8,-2] jsou sousedními vrcholy čtverce ABCD. Vypočítejte obsah čtverce ABCD.
 • Křižovatka
  Do pravoúhlé křižovatky přichází osobní auto a houkající sanitka, sanitka sleva. Osobní auto jede rychlostí 43 km/h a sanitka 52 km/h. Vypočítejte jakou relativní rychlostí se sanitka pohybuje vzhledem na auto.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů . Absolutní hodnota - příklady. Vektor - příklady.