Úhel tělesových úhlopříček

Pomocí vektorového skalárního součinu (tečky) produktu vypočítejte úhel tělesových úhlopříček kostky.

Správná odpověď:

A =  70,5288 °

Postup správného řešení:

D1=(1,1,1) D2=(1,1,1)  d1=D1 d1=12+12+12=31,7321  d2=D2 d2=12+12+(1)2=31,7321  D1 D2=d1 d2cosA  c=cosA=d1d2D1 D2  c=d1 d21 1+1 1+1 (1)=1,7321 1,73211 1+1 1+1 (1)=310,3333  A0=arccos(c)=arccos(0,3333)1,231 rad  A=A0  °=A0 π180   °=1,231 π180   °=70,529  °=70,5288=70°3144"Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: