Objem + obsah - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 199

 • Ledová kra
  Jaký objem ma ledová kra o hmotnosti 326 kg?
 • Desaťuholník - hranol
  Pravidelný desaťuholník se stranou a = 2 cm je podstavou kolmého hranolu, jehož boční stěny jsou čtverce. Určete objem hranolu v cm3 s přesností na dvě desetinná místa.
 • Hranol 6b
  Urč objem šestibokého hranolu pokud hrana podstavy 4 cm. Výška tělesa 28 cm.
 • Hranol 4
  Vypočítejte objem a povrch hranolu s podstavou rovnostranného trojúhelníku když a = 4cm, výška tělesa je 6cm.
 • Povrch krychle
  Povrch krychle je 150cm2. Vypočítej: a - obsah jeji steny b - délku její hrany c - její objem
 • Trojboký hranol
  Je dán pravidelný kolmý trojboký hranol o výšce 19,0 cm a podstavné hraně délky 7,1 cm. Vypočti objem hranolu.
 • Komolý jehlan
  Kolik krychlových metrů má objem pravidelného 4-bokého komolého jehlanu s hranami podstav jeden metr a 60 cm a vysokého 250 mm?
 • 4-boký jehlan v2
  Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, jeli obsah podstavy 20 cm2. Odchylka boční hrany od roviny podstavy je 60 stupňů.
 • Borovice
  Z kmene borovice dlouhé 6m a průměru 35cm se má vyřezat trám s příčným řezem ve tvaru čtverce tak, aby čtverec měl co největší obsah. Vypočítej délku strany čtverce. Vypočítej objem trámu v metrech krychlových.
 • Kruhový bazén
  Podstava bazénu má tvar kruhu o poloměru r = 10m kromě kruhového odstavce, který určuje tětiva délky 10m. Jeho hloubka je h = 2m. Kolik hektolitrů vody se vejde do bazénu?
 • Nátěr stěny
  Stěna je 5 metrů široká a 2 metrů vysoká. Okno ve zdi má rozměry 2x1,8 metru. Kolik barvy potřebuje malíř na dvojnásobný nátěr stěny, pokud na 1 m2 potřebuje 1,1 litrů barvy?
 • Jehlan
  Kvádr ABCDEFGH má rozměry AB 3cm, BC 4 cm, CG 5 cm. Vypočítej objem a povrch trojbokeho jehlanu ADEC
 • Kvádr
  Tři stěny téhož kvádru mají obsah 6 cm2, 10 cm2 a 15 cm2. Urč objem kvádru.
 • Čtyřboký hranol
  Vypočítejte povrch a objem čtyřbokého hranolu, který má podstavu tvaru kosodélníka, pokud jeho rozměry jsou: a = 12cm, b = 7cm, Va = 6cm a výška hranolu h = 10cm.
 • Rovnostranný válec
  Rovnostranný válec (v = 2r) má objem V = 185 cm3. Vypočítejte povrch tohto valce.
 • Řez kužele
  Objem kužele je 1000 cm3 a obsah jeho řezu je 100 cm2. Vypočtěte povrch kužele.
 • Osový řez
  Osový řez válce má úhlopříčku 40 cm. Velikost pláště a plocha podstavy jsou v poměru 3:2. Vypočtěte objem i povrch.
 • Nádoba v3
  Nádoba tvaru válce má průměr podstavy 0,8 m a obsah podstavy je roven obsahu pláště. Kolik celých litrů vody můžeme nejvýš nalít do nádoby?
 • 4b jehlan
  Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, výška je 7 cm a délka hrany základny 10 cm.
 • Obsah vody ve dřeve
  Dřevo obsahuje 12% vody. 1 m3 dřeva má hmotnost 650 kg. Kolik litrů vody obsahuje?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu. Objem - příklady. Příklady na obsah rovinných útvarů.