Přirozená čísla + prvočísla - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 175

 • Prvočísla 2
  prime_table Kterými prvočísly je dělitelné číslo 2026?
 • Rozlož na prvočinitele
  numbers_17 Rozlož na prvočísla a nájdi největšího dělitele dvojice čísel D (84,70).
 • Prvočísla
  prime_1 Christian Goldbach, matematik, zjistil, že každé sudé číslo větší než 2 lze vyjádřit jako součet dvou prvočísel. Napište nebo vyjadřte 2018 jako součet dvou prvočísel.
 • NSN a NSD
  cinema_5 Rozlož na prvočísla a najdi nejmenší společní násobek n (16,20) a největšího společného dělitele D u dvojice čísel (140,100 )
 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Prvočísla - 6c
  numberline_1 Najít všechna šesticiferná prvočísla, která obsahují každou z číslic 1,2,4,5,7 a 8 právě jednou. Kolik jich je?
 • Rok 2018 jak číslo
  new_year Součin tří kladných čísel je 2018. Která jsou to čísla?
 • NSN čísel
  numbers2_19 Nejmenší násobek čísla 63 a 147
 • Monitor 9
  plusminus_1 Urč 2/3 podílu součtu a součinu všech prvočíselných dělitelů čísla 120.
 • Součin
  magic Určete dva sčítance čísla 42 tak, aby jejich součin byl co nejmenší.
 • Číslo 6600
  prime Číslo 6600 rozložte na součin prvočísel.
 • Vstupenky
  oriesky Vstupenky na show stáli nějaký celočíselný počet, větší než 1. Navíc platilo, že součet ceny dětské a dospělácké vstupenky, stejně jako jejich součin byl mocninou prvočísla. Najděte všechny možné ceny vstupenek.
 • Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo ??
 • Společné dělitele
  prime Najdi všechny společné dělitele čísel 30 a 45.
 • NSD a NSN
  numbers_32 Určete: a = D(240,320) b = n(40,64)
 • Diofant 2
  1diofantos Je rovnice   ? řešitelná na množině celých čísel Z?
 • Čísla C+D
  prime_5 Jsou dána čísla C=281, D=201. Určete nejvyšší přirozené číslo S tak, aby podíly C:S, D:S byly se zbytkem 1,
 • Kolik 62
  numbers_2 Kolik trojciferných přirozených čísel celkem je dělitelných beze zbytku číslem 9?
 • Čtyřmístné číslo
  numbers_1 Najdi takové čtyřmístné číslo, jehož čtyřnásobek napsaný odzadu, je totéž číslo.
 • Urči nsn
  plusminus Urči nsn čtyř po sobě jdoucích přir. Čísel, jejichž součet je 42.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Přirozená čísla - příklady. Prvočísla - příklady.