Prvočísla - 7. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 180

 • Číslo 6600
  prime Číslo 6600 rozložte na součin prvočísel.
 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Rozklad
  prime_factorization Udělejte rozklad pomocí prvočísel čísla 99. Výsledek zapište jako prvočíselné dělitele (všechny, i násobné)
 • Tombola
  tombola_tickets V osudí jsou čísla od 1 do 115. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybrané číslo nebude prvočíslo?
 • Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo ??
 • Společné dělitele
  prime Najdi všechny společné dělitele čísel 30 a 45.
 • NSD a NSN
  numbers_32 Určete: a = D(240,320) b = n(40,64)
 • Kolik 62
  numbers_2 Kolik trojciferných přirozených čísel celkem je dělitelných beze zbytku číslem 9?
 • Monitor 9
  plusminus_1 Urč 2/3 podílu součtu a součinu všech prvočíselných dělitelů čísla 120.
 • Součin
  magic Určete dva sčítance čísla 42 tak, aby jejich součin byl co nejmenší.
 • Čtyřmístné číslo
  numbers_1 Najdi takové čtyřmístné číslo, jehož čtyřnásobek napsaný odzadu, je totéž číslo.
 • Švestky v2
  plumbs_1 Na míse leží švestky. Kolik jich tam museli nejméně mít, aby mohli podělit stejným dílem 8,10 i 12 dětí?
 • Urči nsn
  plusminus Urči nsn čtyř po sobě jdoucích přir. Čísel, jejichž součet je 42.
 • Cvičenci 2
  olympics_5 Kolik cvičenců je v tělocvičně (minimální počet), jestliže po seřazení do troj, čtyř a pětistupů vždy jeden přebývá.
 • Hvězdička
  prime Jakou číslici doplnit namísto hvězdičky 702 * 8, abychom dostali číslo dělitelné 6?
 • Počet řešení
  eggs Kolik řešení má rovnice x. y = 2361 se dvěma neznámými v množině přirozených čísel?
 • NSN
  calc_icon Jaký je nejmenší společný násobek čísel 30, 48, 13?
 • Obdélníky
  rectangles_1 Kolik různých obdélníků lze sestavit ze 60 čtvercových dlaždic o obsahu 1 m čtvereční. Určete rozměry těchto obdélníků.
 • Součet
  numbers2_49 Pokud je 3c54d10 dělitelno 330, jaký je součet c a d?
 • Vojáci
  army Pokud generál seřadí vojáky do zástupu po devíti zbyde jich 6. Kolik vojáků má pluk jestliže víme, že je jich méně než 300?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Prvočísla - slovní úlohy a příklady. Příklady pro 7. ročník (sedmáky).