Prvočísla - 7. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 179

 • Narodeninové voľno
  happy Moje číslo na dnes: súčin druhej mocniny najmenšieho prvočísla s najmenším dvojciferným prvočíslom
 • Prvočísla - nerovnica
  prime_3 Koľko prvočísel je riešením nerovnice : x/3 > x - 8?
 • Číslo
  prime Číslo 6600 rozložte na súčin prvočísel.
 • Rozklad čísla na súčin
  prime Zapíšte číslo 98 ako súčin prvočíselných činiteľov (faktorov).
 • Všetky 2
  prime_1 Všetky spoločné delitele čísel 90 a 48
 • Aká je 5
  dice Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne nepárne prvočíslo?
 • Tombola
  tombola_tickets V osudí sú čísla od 1 do 115. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraté číslo nebude prvočíslo?
 • Rozklad
  prime_factorization Urobte rozklad pomocou prvočísel čísla 155. Výsledok zapíšte ako prvočíselné delitele (všetky, aj násobné)
 • Spoločné delitele
  prime Najdi všetky spoločné delitele čísel 30 a 45.
 • Počet riešení
  eggs Koľko riešení má rovnica x . y = 2950 s dvoma neznámymi v množine prirodzených čísel
 • Bezo zvyšku
  numbers_2 Koľko trojciferných prirodzených čísel je deliteľných bezo zvyšku číslom 9?
 • Nsn
  EisensteinPrimes Vypočítaj najmenší spoločný násobok čísel 120, 660 a 210.
 • Určte 4
  prime Určte tri pätiny podielu súčinu a súčtu všetkých prvočíselných deliteľov čísla 240.
 • Vypočítaj 46
  prime Vypočítaj rozdiel najväčšieho spoločného deliteľa a najmenšieho spoločného násobku čísel 24 a 36.
 • Kolko 46
  prime Koľko trojciferných prirodzených čísel je delitelných číslom 25?
 • Monitor 9
  plusminus_1 Urč 2/3 podielu súčtu a súčinu všetkých prvočíselných deliteľov čísla 120.
 • Ciferny súčet 27
  numbers2_15 Ktoré najväčšie šesťciferné číslo ma ciferný súčet 27?
 • Sčítance
  magic Určte dvoch sčítancov čísla 42 tak, aby ich súčin bol čo najmenší.
 • Slivky
  plumbs_1 Na miske ležia slivky. Koľko ich tam museli najmenej mať, aby mohli podeliť rovnakým dielom medzi 8,10 aj 12 detí?
 • Učiteľ
  sesity Na začiatku školského roka rozdal učiteľ 480 zošitov a 220 učebníc. Koľko žiakov mohol mať najviac v triede?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Prvočísla - príklady. Príklady pre 7. ročník (siedmakov).