Moivre 2

Najděte třetí odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).

Výsledek

r =  5
α1 =  96 °
α2 =  216 °
α3 =  336 °

Řešení:

Textové řešení r =
Textové řešení α__1 =
Textové řešení α__2 =
Textové řešení α__3 =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly.

Další podobné příklady:

 1. Vektor PQ
  vectors_2 Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ.
 2. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 3. Moivrovka
  sqrt3_complex Existují dvě různá komplexní čísla z taková, že z na třetí se rovná 1 a současně z není rovno 1. Vypočtěte součet těchto dvou čísel.
 4. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 5. Tvar
  complex_fnc Určete goniometricky tvar komplexního čísla ?.
 6. Log
  exp_log Vypočítej hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 7. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 8. Převrácená hodnota
  complex_numbers Vypočítejte převrácenou hodnotu komplexního čísla z=0.8+0.6i:
 9. Nulové body
  absolute value Vypočítejte kořeny rovnice: ?
 10. ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 11. Euklid2
  euclid V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je dána odvěsna a=27 a výška v=12. Určete obvod trojúhelníka.
 12. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 1 a 53 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 702.
 13. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 14. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 15. Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 16. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 17. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=7.6, kvocient q=0.4. Vypočítejte a20.