Moivre 2

Najděte třetí odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).

Výsledek

r =  5
α1 =  96 °
α2 =  216 °
α3 =  336 °

Řešení:

Textové řešení α__3 =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly.

Další podobné příklady:

 1. Vektor PQ
  vectors_2 Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ.
 2. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 3. Moivrovka
  sqrt3_complex Existují dvě různá komplexní čísla z taková, že z na třetí se rovná 1 a současně z není rovno 1. Vypočtěte součet těchto dvou čísel.
 4. Tvar
  complex_fnc Určete goniometricky tvar komplexního čísla ?.
 5. Vektory
  vektory Urči velikost vektorů u= (2,4) a v= (-3,3)
 6. Log
  exp_log Vypočítej hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 7. Nulové body
  absolute value Vypočítejte kořeny rovnice: ?
 8. Převrácená hodnota
  complex_numbers Vypočítejte převrácenou hodnotu komplexního čísla z=0.8+0.6i:
 9. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 10. ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 11. Na kosiny
  357_triangle Vypočítej velikosti zbývajících úhlů trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: a= 3cm; b=5cm; c= 7cm (použij sinovou a kosinovou větu).
 12. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 13. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly notmají společné rameno?
 14. Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 15. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 16. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 17. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?