Zlomková kalkulačkaTáto kalkulačka vynásobí zlomok celým číslom alebo prirodzeným. Ak chcete vynásobiť zlomok prirodzeným číslom, vynásobíme čitateľa číslom. Potom výsledný zlomok zjednodušíme usmernením na najmenší menovateľ alebo zmiešané číslo.

Výsledok:

1/3 * 3 = 1/1 = 1

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Násobenie: 1/3 * 3 = 1 · 3/3 · 1 = 3/3 = 1 · 3/1 · 3 = 1
    Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(3, 3) = 3. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 3 a dostaneme 1/1.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3