Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

1 1/6 * 6 3/4 = 63/8 = 7 7/8 = 7,875

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 1 1/6 na nepravý zlomok: 1 1/6 = 1 1/6 = 1 · 6 + 1/6 = 6 + 1/6 = 7/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 6. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 6/6 = 6/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 6 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 6 + 1 = 7
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 7) nad menovateľa 6.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 6 3/4 na nepravý zlomok: 6 3/4 = 6 3/4 = 6 · 4 + 3/4 = 24 + 3/4 = 27/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 4. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 4/4 = 24/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 24 + 3 = 27
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 27) nad menovateľa 4.
 3. Násobenie: 7/6 * 27/4 = 7 · 27/6 · 4 = 189/24 = 63 · 3/8 · 3 = 63/8
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(189, 24) = 3. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 3 a dostaneme 63/8.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024