Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

1 4/11 / 3 3/5 = 25/660,3787879

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 1 4/11 na nepravý zlomok: 1 4/11 = 1 4/11 = 1 · 11 + 4/11 = 11 + 4/11 = 15/11

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 11. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 11/11 = 11/11
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 11 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 11 + 4 = 15
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 15) nad menovateľa 11.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 3/5 na nepravý zlomok: 3 3/5 = 3 3/5 = 3 · 5 + 3/5 = 15 + 3/5 = 18/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 5. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 5/5 = 15/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 15 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 15 + 3 = 18
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 18) nad menovateľa 5.
 3. Delenie: 15/11 : 18/5 = 15/11 · 5/18 = 15 · 5/11 · 18 = 75/198 = 3 · 25 /3 · 66 = 25/66
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 18/5 je 5/18) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 3 a dostaneme 25/66.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »


Posledná zmena: 4.6.2024