Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

11 - 6 5/8 = 35/8 = 4 3/8 = 4,375

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 6 5/8 na nepravý zlomok: 6 5/8 = 6 5/8 = 6 · 8 + 5/8 = 48 + 5/8 = 53/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 8. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 8/8 = 48/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 48 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 48 + 5 = 53
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 53) nad menovateľa 8.
 2. Odčítanie: 11 - 53/8 = 11/1 - 53/8 = 11 · 8/1 · 8 - 53/8 = 88/8 - 53/8 = 88 - 53/8 = 35/8
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(1, 8) = 8. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 1 × 8 = 8. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »