Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

11 3/7 - 8 6/8 = 75/28 = 2 19/282,6785714

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 11 3/7 na nepravý zlomok: 11 3/7 = 11 3/7 = 11 · 7 + 3/7 = 77 + 3/7 = 80/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 11 menovateľom 7. Celé číslo 11 je to isté ako 11 * 7/7 = 77/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 77 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 77 + 3 = 80
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 80) nad menovateľa 7.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 8 6/8 na nepravý zlomok: 8 6/8 = 8 6/8 = 8 · 8 + 6/8 = 64 + 6/8 = 70/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 8. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 8/8 = 64/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 64 do čitateľa 6. Nový čitateľ je 64 + 6 = 70
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 70) nad menovateľa 8.
 3. Odčítanie: 80/7 - 70/8 = 80 · 8/7 · 8 - 70 · 7/8 · 7 = 640/56 - 490/56 = 640 - 490/56 = 150/56 = 2 · 75/2 · 28 = 75/28
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(7, 8) = 56. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 7 × 8 = 56. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 75/28.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024