Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

11 5/8 + 9 1/2 = 169/8 = 21 1/8 = 21,125

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 11 5/8 na nepravý zlomok: 11 5/8 = 11 5/8 = 11 · 8 + 5/8 = 88 + 5/8 = 93/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 11 menovateľom 8. Celé číslo 11 je to isté ako 11 * 8/8 = 88/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 88 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 88 + 5 = 93
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 93) nad menovateľa 8.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 9 1/2 na nepravý zlomok: 9 1/2 = 9 1/2 = 9 · 2 + 1/2 = 18 + 1/2 = 19/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 2. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 2/2 = 18/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 18 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 18 + 1 = 19
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 19) nad menovateľa 2.
 3. Sčítanie: 93/8 + 19/2 = 93/8 + 19 · 4/2 · 4 = 93/8 + 76/8 = 93 + 76/8 = 169/8
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(8, 2) = 8. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 8 × 2 = 16. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »