Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

12/13x(3/8 - 1/6) = 5/260,1923077

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Odčítanie: 3/8 - 1/6 = 3 · 3/8 · 3 - 1 · 4/6 · 4 = 9/24 - 4/24 = 9 - 4/24 = 5/24
    Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(8, 6) = 24. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 8 × 6 = 48. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
  2. Násobenie: 12/13 * výsledok kroku č. 1 = 12/13 * 5/24 = 12 · 5/13 · 24 = 60/312 = 5 · 12/26 · 12 = 5/26
    Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(60, 312) = 12. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 12 a dostaneme 5/26.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 13.7.2024