Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

12 3/5 - 7 3/4 = 97/20 = 4 17/20 = 4,85

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 12 3/5 na nepravý zlomok: 12 3/5 = 12 3/5 = 12 · 5 + 3/5 = 60 + 3/5 = 63/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 12 menovateľom 5. Celé číslo 12 je to isté ako 12 * 5/5 = 60/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 60 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 60 + 3 = 63
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 63) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 7 3/4 na nepravý zlomok: 7 3/4 = 7 3/4 = 7 · 4 + 3/4 = 28 + 3/4 = 31/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 4. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 4/4 = 28/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 28 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 28 + 3 = 31
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 31) nad menovateľa 4.
 3. Odčítanie: 63/5 - 31/4 = 63 · 4/5 · 4 - 31 · 5/4 · 5 = 252/20 - 155/20 = 252 - 155/20 = 97/20
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 4) = 20. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 4 = 20. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »