Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

12 3/8 ÷ 2 3/4 = 9/2 = 4 1/2 = 4,5

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 12 3/8 na nepravý zlomok: 12 3/8 = 12 3/8 = 12 · 8 + 3/8 = 96 + 3/8 = 99/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 12 menovateľom 8. Celé číslo 12 je to isté ako 12 * 8/8 = 96/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 96 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 96 + 3 = 99
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 99) nad menovateľa 8.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 3/4 na nepravý zlomok: 2 3/4 = 2 3/4 = 2 · 4 + 3/4 = 8 + 3/4 = 11/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 4. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 4/4 = 8/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 8 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 8 + 3 = 11
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 11) nad menovateľa 4.
 3. Delenie: 99/8 : 11/4 = 99/8 · 4/11 = 99 · 4/8 · 11 = 396/88 = 44 · 9 /44 · 2 = 9/2
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 11/4 je 4/11) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 44 a dostaneme 9/2.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024