Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

14 5/10 - 12 9/10 = 8/5 = 1 3/5 = 1,6

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 14 5/10 na nepravý zlomok: 14 5/10 = 14 5/10 = 14 · 10 + 5/10 = 140 + 5/10 = 145/10

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 14 menovateľom 10. Celé číslo 14 je to isté ako 14 * 10/10 = 140/10
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 140 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 140 + 5 = 145
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 145) nad menovateľa 10.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 12 9/10 na nepravý zlomok: 12 9/10 = 12 9/10 = 12 · 10 + 9/10 = 120 + 9/10 = 129/10

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 12 menovateľom 10. Celé číslo 12 je to isté ako 12 * 10/10 = 120/10
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 120 do čitateľa 9. Nový čitateľ je 120 + 9 = 129
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 129) nad menovateľa 10.
 3. Odčítanie: 145/10 - 129/10 = 145 - 129/10 = 16/10 = 2 · 8/2 · 5 = 8/5
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(10, 10) = 10. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 10 × 10 = 100. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 8/5.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »