Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

14 5/10 - 12 9/10 = 8/5 = 1 3/5 = 1,6

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 14 5/10 na zlomek: 14 5/10 = 14 5/10 = 14 · 10 + 5/10 = 140 + 5/10 = 145/10

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 14 jmenovatelem 10. Celé číslo 14 je totéž jako 14 * 10/10 = 140/10
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 140 do čitatele 5. Nový čitatel je 140 + 5 = 145
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 145) nad jmenovatele 10.
 2. Konverze smíšeného čísla 12 9/10 na zlomek: 12 9/10 = 12 9/10 = 12 · 10 + 9/10 = 120 + 9/10 = 129/10

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 12 jmenovatelem 10. Celé číslo 12 je totéž jako 12 * 10/10 = 120/10
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 120 do čitatele 9. Nový čitatel je 120 + 9 = 129
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 129) nad jmenovatele 10.
 3. Odčítání: 145/10 - 129/10 = 145 - 129/10 = 16/10 = 2 · 8/2 · 5 = 8/5
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(10, 10) = 10. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 10 × 10 = 100. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 2 a dostaneme 8/5.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »