Zlomková kalkulačka



Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

15 3/10 - 2/5 = 149/10 = 14 9/10 = 14,9

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 15 3/10 na nepravý zlomok: 15 3/10 = 15 3/10 = 15 · 10 + 3/10 = 150 + 3/10 = 153/10

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 15 menovateľom 10. Celé číslo 15 je to isté ako 15 * 10/10 = 150/10
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 150 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 150 + 3 = 153
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 153) nad menovateľa 10.
 2. Odčítanie: 153/10 - 2/5 = 153/10 - 2 · 2/5 · 2 = 153/10 - 4/10 = 153 - 4/10 = 149/10
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(10, 5) = 10. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 10 × 5 = 50. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:



slovné úlohy - viacej »


Posledná zmena: 9.7.2024