Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

15 6/25 - 11 5/10 = 187/50 = 3 37/50 = 3,74

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 15 6/25 na nepravý zlomok: 15 6/25 = 15 6/25 = 15 · 25 + 6/25 = 375 + 6/25 = 381/25

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 15 menovateľom 25. Celé číslo 15 je to isté ako 15 * 25/25 = 375/25
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 375 do čitateľa 6. Nový čitateľ je 375 + 6 = 381
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 381) nad menovateľa 25.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 11 5/10 na nepravý zlomok: 11 5/10 = 11 5/10 = 11 · 10 + 5/10 = 110 + 5/10 = 115/10

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 11 menovateľom 10. Celé číslo 11 je to isté ako 11 * 10/10 = 110/10
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 110 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 110 + 5 = 115
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 115) nad menovateľa 10.
 3. Odčítanie: 381/25 - 115/10 = 381 · 2/25 · 2 - 115 · 5/10 · 5 = 762/50 - 575/50 = 762 - 575/50 = 187/50
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(25, 10) = 50. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 25 × 10 = 250. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »


Posledná zmena: 13.7.2024