Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 1/6 - 1 2/7 = 37/420,8809524

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 1/6 na nepravý zlomok: 2 1/6 = 2 1/6 = 2 · 6 + 1/6 = 12 + 1/6 = 13/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 6. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 6/6 = 12/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 12 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 12 + 1 = 13
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 13) nad menovateľa 6.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 2/7 na nepravý zlomok: 1 2/7 = 1 2/7 = 1 · 7 + 2/7 = 7 + 2/7 = 9/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 7. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 7/7 = 7/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 7 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 7 + 2 = 9
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 9) nad menovateľa 7.
 3. Odčítanie: 13/6 - 9/7 = 13 · 7/6 · 7 - 9 · 6/7 · 6 = 91/42 - 54/42 = 91 - 54/42 = 37/42
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(6, 7) = 42. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 6 × 7 = 42. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »