Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 2/7 * 5 1/6 = 248/21 = 11 17/2111,8095238

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 2/7 na nepravý zlomok: 2 2/7 = 2 2/7 = 2 · 7 + 2/7 = 14 + 2/7 = 16/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 7. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 7/7 = 14/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 14 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 14 + 2 = 16
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 16) nad menovateľa 7.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 5 1/6 na nepravý zlomok: 5 1/6 = 5 1/6 = 5 · 6 + 1/6 = 30 + 1/6 = 31/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 6. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 6/6 = 30/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 30 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 30 + 1 = 31
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 31) nad menovateľa 6.
 3. Násobenie: 16/7 * 31/6 = 16 · 31/7 · 6 = 496/42 = 248 · 2/21 · 2 = 248/21
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(496, 42) = 2. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 248/21.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024