Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 3/5 * 1 3/7 = 26/7 = 3 5/73,7142857

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 3/5 na nepravý zlomok: 2 3/5 = 2 3/5 = 2 · 5 + 3/5 = 10 + 3/5 = 13/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 5. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 5/5 = 10/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 10 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 10 + 3 = 13
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 13) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 3/7 na nepravý zlomok: 1 3/7 = 1 3/7 = 1 · 7 + 3/7 = 7 + 3/7 = 10/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 7. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 7/7 = 7/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 7 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 7 + 3 = 10
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 10) nad menovateľa 7.
 3. Násobenie: 13/5 * 10/7 = 13 · 10/5 · 7 = 130/35 = 26 · 5/7 · 5 = 26/7
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(130, 35) = 5. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 5 a dostaneme 26/7.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024