Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

23 1/2 - 3 5/8 = 159/8 = 19 7/8 = 19,875

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 23 1/2 na nepravý zlomok: 23 1/2 = 23 1/2 = 23 · 2 + 1/2 = 46 + 1/2 = 47/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 23 menovateľom 2. Celé číslo 23 je to isté ako 23 * 2/2 = 46/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 46 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 46 + 1 = 47
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 47) nad menovateľa 2.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 5/8 na nepravý zlomok: 3 5/8 = 3 5/8 = 3 · 8 + 5/8 = 24 + 5/8 = 29/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 8. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 8/8 = 24/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 24 + 5 = 29
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 29) nad menovateľa 8.
 3. Odčítanie: 47/2 - 29/8 = 47 · 4/2 · 4 - 29/8 = 188/8 - 29/8 = 188 - 29/8 = 159/8
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(2, 8) = 8. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 2 × 8 = 16. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »