Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

3 1/5 - 1 4/5 = 7/5 = 1 2/5 = 1,4

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 1/5 na nepravý zlomok: 3 1/5 = 3 1/5 = 3 · 5 + 1/5 = 15 + 1/5 = 16/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 5. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 5/5 = 15/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 15 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 15 + 1 = 16
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 16) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 4/5 na nepravý zlomok: 1 4/5 = 1 4/5 = 1 · 5 + 4/5 = 5 + 4/5 = 9/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 5. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 5/5 = 5/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 5 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 5 + 4 = 9
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 9) nad menovateľa 5.
 3. Odčítanie: 16/5 - 9/5 = 16 - 9/5 = 7/5
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 5) = 5. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 5 = 25. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »