Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

3 2/5 + 3 4/6 = 106/15 = 7 1/157,0666667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 2/5 na nepravý zlomok: 3 2/5 = 3 2/5 = 3 · 5 + 2/5 = 15 + 2/5 = 17/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 5. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 5/5 = 15/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 15 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 15 + 2 = 17
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 17) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 4/6 na nepravý zlomok: 3 4/6 = 3 4/6 = 3 · 6 + 4/6 = 18 + 4/6 = 22/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 6. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 6/6 = 18/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 18 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 18 + 4 = 22
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 22) nad menovateľa 6.
 3. Sčítanie: 17/5 + 22/6 = 17 · 6/5 · 6 + 22 · 5/6 · 5 = 102/30 + 110/30 = 102 + 110/30 = 212/30 = 2 · 106/2 · 15 = 106/15
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 6) = 30. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 6 = 30. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 106/15.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »