Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

3 2/5 + 3 4/6 = 106/15 = 7 1/157,0666667

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 3 2/5 na zlomek: 3 2/5 = 3 2/5 = 3 · 5 + 2/5 = 15 + 2/5 = 17/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 5. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 5/5 = 15/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 15 do čitatele 2. Nový čitatel je 15 + 2 = 17
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 17) nad jmenovatele 5.
 2. Konverze smíšeného čísla 3 4/6 na zlomek: 3 4/6 = 3 4/6 = 3 · 6 + 4/6 = 18 + 4/6 = 22/6

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 6. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 6/6 = 18/6
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 18 do čitatele 4. Nový čitatel je 18 + 4 = 22
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 22) nad jmenovatele 6.
 3. Sčítání: 17/5 + 22/6 = 17 · 6/5 · 6 + 22 · 5/6 · 5 = 102/30 + 110/30 = 102 + 110/30 = 212/30 = 2 · 106/2 · 15 = 106/15
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 6) = 30. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 6 = 30. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 2 a dostaneme 106/15.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »