Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

3 56/34 - 5 1/2 = -29/34 ≅ -0,8529412

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 56/34 na nepravý zlomok: 3 56/34 = 3 56/34 = 3 · 34 + 56/34 = 102 + 56/34 = 158/34

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 34. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 34/34 = 102/34
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 102 do čitateľa 56. Nový čitateľ je 102 + 56 = 158
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 158) nad menovateľa 34.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 5 1/2 na nepravý zlomok: 5 1/2 = 5 1/2 = 5 · 2 + 1/2 = 10 + 1/2 = 11/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 2. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 2/2 = 10/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 10 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 10 + 1 = 11
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 11) nad menovateľa 2.
 3. Odčítanie: 158/34 - 11/2 = 158/34 - 11 · 17/2 · 17 = 158/34 - 187/34 = 158 - 187/34 = -29/34
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(34, 2) = 34. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 34 × 2 = 68. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »