Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

4 1/8 + 2 1/16 = 99/16 = 6 3/16 = 6,1875

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 4 1/8 na nepravý zlomok: 4 1/8 = 4 1/8 = 4 · 8 + 1/8 = 32 + 1/8 = 33/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 8. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 8/8 = 32/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 32 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 32 + 1 = 33
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 33) nad menovateľa 8.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 1/16 na nepravý zlomok: 2 1/16 = 2 1/16 = 2 · 16 + 1/16 = 32 + 1/16 = 33/16

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 16. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 16/16 = 32/16
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 32 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 32 + 1 = 33
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 33) nad menovateľa 16.
 3. Sčítanie: 33/8 + 33/16 = 33 · 2/8 · 2 + 33/16 = 66/16 + 33/16 = 66 + 33/16 = 99/16
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(8, 16) = 16. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 8 × 16 = 128. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »