Zlomkový kalkulátor



Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

4 1/8 + 2 1/16 = 99/16 = 6 3/16 = 6,1875

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 4 1/8 na zlomek: 4 1/8 = 4 1/8 = 4 · 8 + 1/8 = 32 + 1/8 = 33/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 4 jmenovatelem 8. Celé číslo 4 je totéž jako 4 * 8/8 = 32/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 32 do čitatele 1. Nový čitatel je 32 + 1 = 33
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 33) nad jmenovatele 8.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 1/16 na zlomek: 2 1/16 = 2 1/16 = 2 · 16 + 1/16 = 32 + 1/16 = 33/16

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 16. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 16/16 = 32/16
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 32 do čitatele 1. Nový čitatel je 32 + 1 = 33
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 33) nad jmenovatele 16.
 3. Sčítání: 33/8 + 33/16 = 33 · 2/8 · 2 + 33/16 = 66/16 + 33/16 = 66 + 33/16 = 99/16
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(8, 16) = 16. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 8 × 16 = 128. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:



slovní úlohy - více »