Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

4 5/6 - 2 1/2 = 7/3 = 2 1/32,3333333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 4 5/6 na nepravý zlomok: 4 5/6 = 4 5/6 = 4 · 6 + 5/6 = 24 + 5/6 = 29/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 6. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 6/6 = 24/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 24 + 5 = 29
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 29) nad menovateľa 6.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 1/2 na nepravý zlomok: 2 1/2 = 2 1/2 = 2 · 2 + 1/2 = 4 + 1/2 = 5/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 2. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 2/2 = 4/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 4 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 4 + 1 = 5
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 5) nad menovateľa 2.
 3. Odčítanie: 29/6 - 5/2 = 29/6 - 5 · 3/2 · 3 = 29/6 - 15/6 = 29 - 15/6 = 14/6 = 2 · 7/2 · 3 = 7/3
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(6, 2) = 6. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 6 × 2 = 12. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 7/3.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »