Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

5 1/4 - 2 5/7 = 71/28 = 2 15/282,5357143

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 5 1/4 na nepravý zlomok: 5 1/4 = 5 1/4 = 5 · 4 + 1/4 = 20 + 1/4 = 21/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 4. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 4/4 = 20/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 20 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 20 + 1 = 21
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 21) nad menovateľa 4.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 5/7 na nepravý zlomok: 2 5/7 = 2 5/7 = 2 · 7 + 5/7 = 14 + 5/7 = 19/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 7. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 7/7 = 14/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 14 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 14 + 5 = 19
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 19) nad menovateľa 7.
 3. Odčítanie: 21/4 - 19/7 = 21 · 7/4 · 7 - 19 · 4/7 · 4 = 147/28 - 76/28 = 147 - 76/28 = 71/28
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(4, 7) = 28. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 4 × 7 = 28. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024