Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

6 1/4 + 9 4/5 = 321/20 = 16 1/20 = 16,05

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 6 1/4 na nepravý zlomok: 6 1/4 = 6 1/4 = 6 · 4 + 1/4 = 24 + 1/4 = 25/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 4. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 4/4 = 24/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 24 + 1 = 25
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 25) nad menovateľa 4.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 9 4/5 na nepravý zlomok: 9 4/5 = 9 4/5 = 9 · 5 + 4/5 = 45 + 4/5 = 49/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 5. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 5/5 = 45/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 45 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 45 + 4 = 49
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 49) nad menovateľa 5.
 3. Sčítanie: 25/4 + 49/5 = 25 · 5/4 · 5 + 49 · 4/5 · 4 = 125/20 + 196/20 = 125 + 196/20 = 321/20
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(4, 5) = 20. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 4 × 5 = 20. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »