Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

6 3/4 = 27/4 = 6 3/4 = 6,75

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Konverzia zmiešaného čísla 6 3/4 na nepravý zlomok: 6 3/4 = 6 3/4 = 6 · 4 + 3/4 = 24 + 3/4 = 27/4

    Ak chcete nájsť nového čitateľa:
    a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 4. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 4/4 = 24/4
    b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 24 + 3 = 27
    c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 27) nad menovateľa 4.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024