Zlomková kalkulačkaTáto kalkulačka odčíta dva zlomky. Ako na odčítanie zlomkov? Ak majú zlomky rôznych menovateľov, najskôr prevedie všetky zlomky na spoločného menovateľa. Nájde najmenšieho spoločného menovateľa (NSM, LCD), alebo jednoducho vynásobbi menovateľov a tak nájde spoločného menovateľa. Keď sú všetky menovatele rovnaké, jednoducho odčíta čitateľov a umiestnite výsledok nad spoločného menovateľa. Potom výsledok zjednodušte na najnižšieho menovateľa alebo zmiešané číslo.

Výsledok:

7/12 - 1/4 = 1/30,3333333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Odčítanie: 7/12 - 1/4 = 7/12 - 1 · 3/4 · 3 = 7/12 - 3/12 = 7 - 3/12 = 4/12 = 4 · 1/4 · 3 = 1/3
    Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(12, 4) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 12 × 4 = 48. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 4 a dostaneme 1/3.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »