Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 2/3 + 9 3/4 = 209/12 = 17 5/1217,4166667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 2/3 na nepravý zlomok: 7 2/3 = 7 2/3 = 7 · 3 + 2/3 = 21 + 2/3 = 23/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 3. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 3/3 = 21/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 21 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 21 + 2 = 23
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 23) nad menovateľa 3.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 9 3/4 na nepravý zlomok: 9 3/4 = 9 3/4 = 9 · 4 + 3/4 = 36 + 3/4 = 39/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 4. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 4/4 = 36/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 36 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 36 + 3 = 39
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 39) nad menovateľa 4.
 3. Sčítanie: 23/3 + 39/4 = 23 · 4/3 · 4 + 39 · 3/4 · 3 = 92/12 + 117/12 = 92 + 117/12 = 209/12
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(3, 4) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 3 × 4 = 12. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »