Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 2/4 - 2 2/3 = 29/6 = 4 5/64,8333333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 2/4 na nepravý zlomok: 7 2/4 = 7 2/4 = 7 · 4 + 2/4 = 28 + 2/4 = 30/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 4. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 4/4 = 28/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 28 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 28 + 2 = 30
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 30) nad menovateľa 4.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 2/3 na nepravý zlomok: 2 2/3 = 2 2/3 = 2 · 3 + 2/3 = 6 + 2/3 = 8/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 3. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 3/3 = 6/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 6 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 6 + 2 = 8
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 8) nad menovateľa 3.
 3. Odčítanie: 30/4 - 8/3 = 30 · 3/4 · 3 - 8 · 4/3 · 4 = 90/12 - 32/12 = 90 - 32/12 = 58/12 = 2 · 29/2 · 6 = 29/6
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(4, 3) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 4 × 3 = 12. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 29/6.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »