Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 3/10 + 9 12/15 = 171/10 = 17 1/10 = 17,1

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 3/10 na nepravý zlomok: 7 3/10 = 7 3/10 = 7 · 10 + 3/10 = 70 + 3/10 = 73/10

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 10. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 10/10 = 70/10
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 70 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 70 + 3 = 73
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 73) nad menovateľa 10.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 9 12/15 na nepravý zlomok: 9 12/15 = 9 12/15 = 9 · 15 + 12/15 = 135 + 12/15 = 147/15

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 15. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 15/15 = 135/15
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 135 do čitateľa 12. Nový čitateľ je 135 + 12 = 147
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 147) nad menovateľa 15.
 3. Sčítanie: 73/10 + 147/15 = 73 · 3/10 · 3 + 147 · 2/15 · 2 = 219/30 + 294/30 = 219 + 294/30 = 513/30 = 3 · 171/3 · 10 = 171/10
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(10, 15) = 30. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 10 × 15 = 150. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 3 a dostaneme 171/10.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »