Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 1/2 - 3/5 = 79/10 = 7 9/10 = 7,9

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 1/2 na nepravý zlomok: 8 1/2 = 8 1/2 = 8 · 2 + 1/2 = 16 + 1/2 = 17/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 2. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 2/2 = 16/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 16 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 16 + 1 = 17
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 17) nad menovateľa 2.
 2. Odčítanie: 17/2 - 3/5 = 17 · 5/2 · 5 - 3 · 2/5 · 2 = 85/10 - 6/10 = 85 - 6/10 = 79/10
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(2, 5) = 10. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 2 × 5 = 10. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024