Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 1/6 / 1 7/8 = 196/45 = 4 16/454,3555556

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 1/6 na nepravý zlomok: 8 1/6 = 8 1/6 = 8 · 6 + 1/6 = 48 + 1/6 = 49/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 6. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 6/6 = 48/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 48 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 48 + 1 = 49
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 49) nad menovateľa 6.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 7/8 na nepravý zlomok: 1 7/8 = 1 7/8 = 1 · 8 + 7/8 = 8 + 7/8 = 15/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 8. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 8/8 = 8/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 8 do čitateľa 7. Nový čitateľ je 8 + 7 = 15
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 15) nad menovateľa 8.
 3. Delenie: 49/6 : 15/8 = 49/6 · 8/15 = 49 · 8/6 · 15 = 392/90 = 2 · 196 /2 · 45 = 196/45
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 15/8 je 8/15) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 196/45.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »