Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 2/3 - 3 5/7 = 104/21 = 4 20/214,952381

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 2/3 na nepravý zlomok: 8 2/3 = 8 2/3 = 8 · 3 + 2/3 = 24 + 2/3 = 26/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 3. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 3/3 = 24/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 24 + 2 = 26
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 26) nad menovateľa 3.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 5/7 na nepravý zlomok: 3 5/7 = 3 5/7 = 3 · 7 + 5/7 = 21 + 5/7 = 26/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 7. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 7/7 = 21/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 21 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 21 + 5 = 26
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 26) nad menovateľa 7.
 3. Odčítanie: 26/3 - 26/7 = 26 · 7/3 · 7 - 26 · 3/7 · 3 = 182/21 - 78/21 = 182 - 78/21 = 104/21
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(3, 7) = 21. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 3 × 7 = 21. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »