Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

8 2/3 - 3 5/7 = 104/21 = 4 20/214,952381

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 8 2/3 na zlomek: 8 2/3 = 8 2/3 = 8 · 3 + 2/3 = 24 + 2/3 = 26/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 8 jmenovatelem 3. Celé číslo 8 je totéž jako 8 * 3/3 = 24/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 24 do čitatele 2. Nový čitatel je 24 + 2 = 26
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 26) nad jmenovatele 3.
 2. Konverze smíšeného čísla 3 5/7 na zlomek: 3 5/7 = 3 5/7 = 3 · 7 + 5/7 = 21 + 5/7 = 26/7

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 7. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 7/7 = 21/7
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 21 do čitatele 5. Nový čitatel je 21 + 5 = 26
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 26) nad jmenovatele 7.
 3. Odčítání: 26/3 - 26/7 = 26 · 7/3 · 7 - 26 · 3/7 · 3 = 182/21 - 78/21 = 182 - 78/21 = 104/21
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(3, 7) = 21. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 3 × 7 = 21. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »